Styr med orange knapper


De orange knapper tilbyder en række måder at styre f.eks. hastighed og tid. Det er også med de orange knapper du laver løkker til at gentage en handling automatisk. Se mere om de forskellige muligheder i videoer nedenfor.

Flere af de orange knapper giver kun mening sammen med andre knapper.