10-2015 Kom godt i gang med Scratch

Filosofien i Scratch bygger rigtig meget på at børn selv udforsker programmet og dets muligheder. Det er super godt for nogle børn, mens andre ganske enkelt ikke kommer i gang med at lege, hvis ikke de får lidt mere hjælp fra starten.

Scratch er som bekendt primært for de børn, der er i færd med at lære at læse. Vi har for længst fået oversat klodserne i Scratch, men næsten al hjælp er endnu på engelsk eller som et mix af engelsk og dansk.

Heldigvis er meget af hjælpen også animeret og derfor også tilgængelig for børn i f.eks. 2- 3. klasse. Men det er langt fra alle børn, der trygt går i gang med at udforske noget de ikke forstår – og slet ikke i skolen.

En anden faktor er tid. Det er stadig meget begrænset, hvor meget tid der sættes af på de mindre klassetrin op til 3-4 klasse til at lege med programmering direkte i undervisningen.
Missionen er at du med tiden vil finde masser af inspiration i denne sektion til at inddrage Scratch i den øvrige undervisning i skolen – og samarbejde med f.eks. sfo om projekter, der kan inddrager Scratch i både leg og undervisning hos de mindre klasser.

Ligesom i ScratchJr er det også i Scratch vigtigt at bruge noget tid på at få nogle grundlæggende ting på plads omkring Scratch. Ud fra den erfaring jeg har med at introducere Scratch i større og mindre grupper af børn er der nogle ting, der går igen.

1. Børnene er hurtigt lost uden følelsen af et overblik.
Der er afsindig stor forskel på at sidde med 1 eller 2 børn ad gangen eller en hel klasse på 28 børn, når du vil lære dem at bygge simple scripts i Scratch.
Hvis du skal lave klasseundervisning, giver det derfor god mening at kunne styre introduktionen ret stramt i starten. I Det Lille Kodekursus fra eBogen Klar Start Kodesmart, har jeg valgt at lade børnene bygge et projekt op, hvor de undervejs lærer at bruge de enkelte klodser og kan finde rundt i de fire hovedelementer på skærmen.

Nogle af mine kolleger på feltet vil måske synes det går hårdt ud over kreativiteten ikke at lade børnene få frit spil. Men når vi arbejder med Scratch i skolen, finder jeg at det er vigtigt at vi gør mere for at få flere med. Derfor skal vi også give børnene forskellige muligheder.
Alle kan gå ind og prøve at lege – det der på engelsk kaldes “tinkering”. Men ikke alle kan lære programmet at kende ad den vej.

Min opgave som underviser er at sikre at flest mulige får en konkret oplevelse af at kunne bruge programmet kreativt og få gavn af de kompetencer, der kan følge med når de lærer at tænke som programmører.

Senest er jeg ved at teste en række “kort” af, som er tænkt til brug for netop introduktion af Scratch. De følger igen “Det Lille Kodekursus”.
Hvor ebog og videoer primært viser, hvordan, så giver kortene mulighed for også at formulere selv, hvad der er lært med øvelsen. Brug gerne kortene og giv feedback på, hvordan de fungerer for dig. Kortene vil løbende blive revideret og udvidet.

Materialer

Du kan finde videoerne til Det Lille Kodekursus her på Scratch4Kids.
Selve Kodekurset kan du finde i ebogen Klar Start Kodesmart, der kan købes her – eller i en separat udgave tilgængelig under materialeboksen nedenfor.

Kort til Det Lille Kodekursus: Se nedenfor i boksen “Scratch-DLK-kort”
Separat udgave af Det Lille Kodekursus – Scratch-DetLilleKodekursus.pdf

Scratch’ egne kort på “dansk” finder du her