Kodesmart fra Start

Kodesmart vil understøtte nye generationer, der kan manipulere og anvende teknologier
og begå sig i en digital verden i en helhedsorienteret forståelse for teknologi, menneske og miljø.

Computational Confidence

Computational Confidence er et udtryk for at børn og voksne har en grundlæggende tillid til at kunne løse en opgave, ved at bruge den viden man har tilgængelig og kan udvikle.

Arbejdet med Computational Confidence i skolen er meget mere end at lege med de robotter og gadgets, der er populære lige nu.

Kodesmart fra Start fokuserer på
1: Universelle tilgange til at se og løse udfordringer, udforske muligheder og kommunikere med både mennesker og maskiner i fuld tillid til egne evner.

2: Tidlig start før fordomme om køn og evner for alvor sætter ind i børnenes selvbevidsthed.

Kodesmart fra Start arbejder i 4 søjler

Gennem forskellige aktiviteter visualiseret i 4 søjler understøttes børn og voksne i at tænke kreativt og computationelt gennem hands-on aktiviteter med analoge og digitale medier og teknologier.
I forløbet lægges vægt på både analoge og digitale opgaver og lege fordi disse supplerer hinanden og giver større tilgængelighed.

Der arbejdes i forløbet aktivt med at gøre fejlsøgning og refleksion til en naturlig del af en arbejdsproces gennem dedikerede øvelser og lege.

Kodesmart sænker barren for den usikre nybegynder, men holder en høj standard for udbyttet hos både den voksne og børnene.

Kodesmart lægger op til en form, hvor de voksne lærer sammen med børnene. Derfor anbefales forløb og temadage, hvor både børn og undervisere/pædagoger for klassen deltager.
Vi faciliterer og underviser og de voksne omkring børnene kan deltage, hjælpe og ikke mindst få tid til at observere, hvordan aktiviteter kan frembringe nye sider af deres elever.

Lige fra starten har Kodesmart også haft fokus på forældres rolle for børnenes udvikling og opbakning til aktiviteter i skolen omkring programmering og teknologiforståelse. Derfor vil forløb i skolen også indeholde tilbud om understøttende materiale til børnenes forældre, så der kan arbejdes videre hjemme.

Indskolingen

4 dages undervisningsforløb
& enkelt-workshops i
0. – 3. klasse

Børnehaven

Tinkerdage
for aldersgruppen 3-6 år
og/eller voksne

Mellemtrin og udskoling

Flere undervisningsforløb
& enkelt-workshops
fra 4. – 10.klasse

Accepter cookies for fortsat anvendelse af siden. mere information

Lovgivningen påbyder at vise denne irriterende bar og fortælle dig at vi anvender cookies til at se, hvordan brugere (anonymt) bruger siden. Det gør os klogere og giver os mulighed for at gøre mere af det du godt kan li og mindre af det ingen bruger tid på. Fordelen for dig vil være en bedre fungerende hjemmeside, der har en masse spændende at byde på.

Luk