Leg med Robotter og Programmering

Børn lærer at programmere med Bee-Bots og deres venner

Robotter giver børn en helt særlig indfaldsvinkel til programmering. De fleste børn under 8 synes f.eks. at Bee-Bot er sjov og sød. Bee-Bots simple udformning gør at de hurtigt forstår, hvordan de kommunikerer med den - og så er legen i gang.

Mens de leger med den lille robot og får den til at bevæge sig rundt, lærer de også de første basale principper for at kunne programmere. De lærer f.eks. at tænke sekventielt - et skridt ad gangen - de lærer at tænke fremadrettet og forudsige begivenheder, de træner deres retningssans, se og genkende mønstre for adfærd og handlinger.

Alt dette sker, mens de leger og har det sjovt med robotten og hinanden.

PlayShops

For at være så flexible som muligt kan vore Playshops med robotter og programmering inddeles i 2 hovedkategorier.
Med Robotter i Børnehøjde tilbyder vi biblioteker, kulturhuse, forældregrupper, SFO, børnehaver, virksomheder et event med programmering for børn mellem 3 og 12 år. Vi har robotter og materialer med ud, så det er også en god måde at få prøvet af, hvis i selv tænker på at investere i robotter til børn.

Vi har små Playshops på omkring 2 timer og de længere på omkirng 4-6 timer, hvor børn og voksne kan lege med Bee-Bots og evt. andre robotter alt efter alder og tid. det kalder vi Robotter i Børnehøjde.

Lukket - 2 timer - ofte med tilmelding og et begrænset deltagerantal, der er med fra start til slut.

Åbent - 2-6 timer - hvor bibliotekets gæster kan droppe ind dagen igennem - f.eks. også på en kulturnat.

Derudover laver vi gerne specielle events og arrangementer, der passer til jeres behov.

 

 Book en eller flere Playshops i
Sommer- og efterår

Kontakt Sophie på mail: buzz@klubkodesmart.dk  eller ring mobil: 28286732

Robotterne På Biblioteket

Biblioteket er for mange det naturlige sted at søge viden for både børn og voksne. Derfor giver det også mening at biblioteket også er med til at eksponere flere børn for mulighederne ved at lege med robotter og programmering.

Gennem legen med robotter løfter vi sløret forhvordan man taler med en robot, hvordan vi styrer dem, hvad robotterne hjælper os med og mange andre ting - alt sammen i leg og sjov med robotterne.

"Hvordan hænger verden sammen og hvordan kan jeg være med til at skabe med robotter og computere?"
Biblioteket er et sted man mødes, leger og lærer. Derfor kan biblioteket være med til at præge en hel generation af børn,der vokser op omgivet af computere, tablets og smartphones - og de hundredevis af andre computerstyrede ting vi omgiver os med. Biblioteket har muligheden for at spille en væsentlig rolle for børnenes møde med computeren og robotterne.

Børn elsker at lege med robotter. I legen med robotterne lærer de vigtige ting om kommunikation, logik, retningssans, mønstergenkendelse, abstraktioner og meget mere af det gode. De bliver så stolte, når det lykkes dem at styre robotten lige derhen, hvor det var planlagt.

Vi udvikler løbende flere produkter til bibliotekerne og skræddersyer også gerne events til specifikke målgrupper og behov. F.eks. har vi til foråret et event i støbeskeen for de 8-12 årige, hvor børnene lærer at programmere og spille melodier på bananer... Det kommer der mere om på nyhedsbrevet. Se tilmeldingsboksen nederst på siden

For Info og Booking
Se de enkelte forløb med flere informationer eller kontakt:

Sophie Hovdekorp
Mobil: 28286732
Mail: buzz@klubkodesmart.dk