Understøttende Undervisning

At arbejde med kodning i den understøttende undervisning giver rigtig god mening i indskolingen. Kodestafetten lægger op til at børnene roder med computere og spil kombineret med at de undervejs også lærer basale emner indenfor programmering.

Dette giver børnene mulighed for at udvikle kompetencer og færdigheder de kan bruge i andre fag og sociale sammenhænge i og uden for børnehave og skole.

Nogle eksempler på sådanne kan være

  • kunne give og følge instruktioner. At arbejde med algoritmer er hardcore træning i at give og følge instruktioner og udføre dem præcist
  • skabe kreativt. børnene lærer gennem kodestafetten f.eks. at lave storytelling med forskellige platforme
  • chunking. At kunne tage et komplekst problem og splitte det op i overskuelige mindre bidder, der kan løses hver for sig
  • samarbejde. Når børnene parvis eller i grupper skal løse en opgave ved at bruge hinandens evner og kompetencer bedst muligt
  • give og modtage kritik. Når børnene skal finde styrker og svagheder ved hinandens programmer og forslag med f.eks. “2 stjerner og et ønske”
  • vedholdenhed. Det kan tage tid og omveje at finde den bedste løsning på et problem
  • debugging; hvorfor virker det ikke!? Det er essentielt at kunne gå tilbage i en kode og finde fejlen, når en instruktion/et program ikke virker

Listen af, hvad børnene kan tage med tilbage til andre fag er meget længere end dette. Herudover giver kodestafettens program også rig mulighed for at lade børnene bevæge sig inde og ude og gennem bevægelse understøtte læringen.