Om Kodestafetten

Computational Confidence for både voksne og børn!

Kodesmart understøtter lærere, pædagoger og andre voksne, der gerne vil støtte børn i at kunne udvikle skills omkring programmering og teknologiforståelse og blive aktive skabere med digitale teknologier.

Hvis målet er at flere børn – og især flere piger – vælger et liv som programmører og udviklere af fremtidige digitale løsninger, er det en rigtig god ide at starte tidligt med at udvikle deres COMPUTATIONAL CONFIDENCE og støtte dem i at fastholde en interesse for teknologi og programmering op gennem uddannelsessystemet.

Det kræver bl.a. at flere voksne slipper den angst, der kan være forbundet med programmering af computere og samtidig synliggør og håndterer fordomme omkring programmering og teknologi. Det er et af formålene med Kodesmart at klæde de voksne på til at blive støtter for børnenes nysgerrighed på dette felt.

Billede 17-06-15 08.07.52

Nysgerrighed og LEG

Kodestafetten er LEG med programmering tænkt ind i et læringsprogram fra børnehaven og op gennem sfo og skolens 0.-3. klasser. Aktiviteterne kan være mange og kodestafettens formål er at skabe sammenhæng, så legen sker i en kontinuerlig proces.
Gennem leg med og læring af grundlæggende metoder og principper udvikler barnet kompetencer både indenfor det vi med et engelsk udtryk kalder “Computational Thinking” og at kunne udtrykke sig kreativt med digitale medier og programmering.

Who’s the bosslady?

Kodesmart koncepterne er ledet og udført af Sophie Hovdekorp.
Du kan læse mere om Sophie og Kodesmart her.

Accepter cookies for fortsat anvendelse af siden. mere information

Lovgivningen påbyder at vise denne irriterende bar og fortælle dig at vi anvender cookies til at se, hvordan brugere (anonymt) bruger siden. Det gør os klogere og giver os mulighed for at gøre mere af det du godt kan li og mindre af det ingen bruger tid på. Fordelen for dig vil være en bedre fungerende hjemmeside, der har en masse spændende at byde på.

Luk