Kodning for de små

I børnehaven og indskolingen ligger kodestafettens fokus på at introducere børn, pædagoger og lærere til programmering gennem lege, der stimulerer lysten til at opdage og skabe samt introducerer vigtige principper for at kode og programmere.

Et kendetegn for mange børn i denne gruppe er at de endnu ikke behersker læsning og engelsk, hvilket ellers tidligere har været en forudsætning for at kunne arbejde også med visuelle programmeringssprog lavet til børn. Dette ændrer sig i disse år, hvor der også produceres gode visuelle programmer, der kan give førskolebørn og børn i indskolingen adgang til at skabe egne spil og lign.

iphonePics 005

Fordelene ved allerede tidligt at introducere børnene til programmering er at vi også derigennem kan give børnene mulighed for at udvikle flere af de vigtige kompetencer og færdigheder vi også stimulerer i andre fag. Gennem aktiviteterne i kodestafetten stimuleres f.eks. lyst og evne til at samarbejde, problemløse, tænke ud af boksen, opdele en større opgave i overskuelige mindre bidder, tænke i logiske sekvenser, være kreativt skabende med digitale medier, forholde sig kristisk til valg af medie og meget andet.

I den digitale verden har børnene brug for at vi skaber plads til at de også kan lære at beherske sprog, der giver dem mulighed for aktivt at skabe med og til digitale medier.
At rode med spil og kodeprogrammer og derigennem udtrykke sig kreativt er et vigtigt supplement til at beherske den digitale verden både som forbruger og som kreativt skabende.

iphonePics 081-compressed

Den viden vi har i dag om børn og deres evne til at lære, indikerer at en tidlig introduktion til at forstå  f.eks. grundlæggende principper indenfor programmering vil give flere børn lyst til aktivt at løse problemstillinger og behov gennem programmering. Samtidig vil flere især flere piger få chancen for at udvikle og fastholde en interesse for at programmere.

kodableikon

Det er et stærkt princip for kodestafetten også at inddrage voksne omkring børnene i at rode med kode (tinkering). For at flere børn får en reel mulighed for at lære at kode og kreativt skabe med digitale medier, er det en væsentlig forudsætning at flere voksne omkring dem kan fungere som rollemodeller og katalysatorer for at give sig i kast med programmering. Derfor er det et stærkt princip i kodestafetten at alle voksne i børnehave og indskoling meget nemt kan anvende materialet uden forhåndskendskab til programmering.

Beebot-collage

Når vi arbejder med kode/programmering i indskolingen lærer vi dem først og fremmest at forstå basale principper som at kunne give og modtage instruktioner. Vi lærer dem at være nysgerrige og have tillid til at prøve sig frem. Vi lærer dem vedholdenhed – at fortsætte indtil løsningen er fundet. Vi stimulerer dem til at samarbejde gennem praktiske øvelser og leg. Ud over at tilegne sig fundamental forståelse for, hvordan en computer virker, smitter læringen af på andre områder af børnenes liv og fag i skolen.

koordinater-compressed

Krop og bevægelse er essentielt, når vi arbejder med kode/programmering i børnehave og indskoling. At programmere en robot kræver forståelse for at bevæge sig i forskellige retninger og at kunne kende forskel på f.eks. at gå til højre eller venstre. Aktiviteter hvor kroppen er i bevægelse hjælper ikke kun med at give børnene en mere aktiv hverdag i skolen jf. den nye skolereform. At arbejde med kodelege væk fra skærmen eller sammen med robotter giver mulighed for at lære med og gennem hele kroppen og huske mere der senere kan genkaldes.